Με δύναμη από την Κηφισιά,Δημήτρης Kεχαΐδης-Eλένη Xαβιαρά

Δημοσιεύματα

Έντυπο: Ελευθεροτυπία

Συντάκτης: Νίκος Ζακόπουλος

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.09.1986

Παράσταση: Η τραπεζαρία