Ο άγνωστος εχθρός,Χάρολντ Πίντερ

Δημοσιεύματα

Έντυπο: Ημερησία

Συντάκτης: Περσέας Αθηναίος

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.07.1993

Παράσταση: Άλκηστη