Ο Βάρναλης της σάτιρας και του λυρισμού [Αναλόγιο],[Κώστας Βάρναλης]