Η ιστορία του Βίκτωρα και της Μαρίας,Τάσος Αγγελόπουλος