Το νερό της ζωής,Βασισμένο σ' ένα παραμύθι των Αδελφών Γκριμ