Το τέλος των Ατρειδών,Σύνθεση από τραγωδίες του Ευριπίδη