Δάφνες και πικροδάφνες,Δημήτρης Kεχαΐδης-Eλένη Xαβιαρά