Με δύναμη από την Κηφισιά,Δημήτρης Kεχαΐδης-Eλένη Xαβιαρά