Το τέλος των Ατρειδών-Β΄,Σύνθεση από τραγωδίες του Ευριπίδη