Οι φασουλήδες του Κατσιπόρα,Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα