Το όνειρο του Pο-Β΄,Στέλλα Μιχαηλίδου

Δημοσιεύματα

Έντυπο: Η Λέξη

Συντάκτης: Γιάννης Βαρβέρης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.09.1986

Παράσταση: Νύχτες χαμένων ερώτων